หน่วยลงทุน TFFIF เข้าเทรดวันแรก

นายประภาศ คงเอียด (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ (ที่ 6 จากขวา) ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายวราห์ สุจริตกุล (ขวาสุด) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายบรรยง พงษ์พานิช (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน นางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวประภา ปูรณโชติ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายจุมพล ริมสาคร (ที่ 2 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมสรรพากร ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ และนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ซ้ายสุด) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติ