ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
10.40
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.30 (2.97%)
วันก่อนหน้า
10.10
10.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,415,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
97,013,990
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.50 - 10.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.00 - 8.75
ปรับปรุงเมื่อ :