ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
12.00
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-0.20 (-1.64%)
วันก่อนหน้า
12.20
12.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,787,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
117,979,230
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.20 - 12.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.38 - 10.27
ปรับปรุงเมื่อ :