ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
12.60
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.79%)
วันก่อนหน้า
12.70
12.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,621,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
58,234,830
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.70 - 12.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.38 - 9.96
ปรับปรุงเมื่อ :