ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
12.90
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
12.90
12.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,643,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
34,012,330
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.90 - 12.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.38 - 9.96
ปรับปรุงเมื่อ :