ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
11.80
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.84%)
วันก่อนหน้า
11.90
11.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,147,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,080,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.90 - 11.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.90 - 9.99
ปรับปรุงเมื่อ :