ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
9.10
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.05 (0.55%)
วันก่อนหน้า
9.05
9.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,298,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
11,809,395
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.10 - 9.05
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.00 - 8.75
ปรับปรุงเมื่อ :