ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
12.40
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.81%)
วันก่อนหน้า
12.30
12.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,977,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
36,927,270
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.50 - 12.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.60 - 9.98
ปรับปรุงเมื่อ :