ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
10.90
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
10.90
10.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
938,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
10,244,430
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.00 - 10.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.38 - 8.75
ปรับปรุงเมื่อ :