ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
13.10
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
13.10
13.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,522,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
123,861,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.20 - 12.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.38 - 9.96
ปรับปรุงเมื่อ :