ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
10.00
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
10.00
10.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,827,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
78,245,030
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.10 - 9.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.30 - 8.75
ปรับปรุงเมื่อ :