ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
12.20
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
12.20
12.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,732,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
45,867,550
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.30 - 12.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.38 - 10.16
ปรับปรุงเมื่อ :