เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลังจาก : 28 ตุลาคม 2563 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 ธันวาคม 2563 ถึง 12 มกราคม 2564 )
9.75 9.75 9.25 9.30 65,721,100 622,579,680
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563 )
10.30 10.50 9.65 9.70 83,159,700 826,086,610
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 มกราคม 2564 9.10 9.10 9.05 9.10 1,298,500 11,809,395
25 มกราคม 2564 9.05 9.20 9.00 9.05 19,197,100 175,230,280
22 มกราคม 2564 9.10 9.10 9.00 9.05 4,574,200 41,402,935
21 มกราคม 2564 9.05 9.10 9.05 9.05 3,737,800 33,985,850
20 มกราคม 2564 9.05 9.10 9.05 9.10 2,528,600 22,947,165
19 มกราคม 2564 9.05 9.15 9.00 9.05 9,391,700 84,798,125
18 มกราคม 2564 9.10 9.15 9.00 9.05 8,887,900 80,695,095
15 มกราคม 2564 9.25 9.30 9.10 9.10 8,875,000 81,278,190
14 มกราคม 2564 9.20 9.25 9.15 9.25 5,810,900 53,528,065
13 มกราคม 2564 9.30 9.35 9.15 9.20 15,540,600 143,541,395
12 มกราคม 2564 9.40 9.45 9.25 9.30 11,013,400 102,452,200
11 มกราคม 2564 9.35 9.40 9.30 9.35 8,830,100 82,672,525
08 มกราคม 2564 9.45 9.50 9.35 9.35 11,289,000 106,283,930
07 มกราคม 2564 9.55 9.60 9.45 9.45 9,714,200 92,292,055
06 มกราคม 2564 9.60 9.65 9.50 9.55 6,387,700 60,951,755
05 มกราคม 2564 9.75 9.75 9.55 9.60 6,226,200 59,714,285
04 มกราคม 2564 9.65 9.75 9.55 9.75 5,261,800 50,518,165
30 ธันวาคม 2563 9.70 9.70 9.65 9.70 2,685,000 25,959,265
29 ธันวาคม 2563 9.70 9.75 9.65 9.70 2,830,000 27,334,475
28 ธันวาคม 2563 9.75 9.75 9.65 9.70 1,483,700 14,401,025
25 ธันวาคม 2563 9.70 9.75 9.65 9.70 4,945,700 47,974,150
24 ธันวาคม 2563 10.10 10.10 9.65 9.65 7,627,600 74,786,445
23 ธันวาคม 2563 9.70 9.80 9.70 9.70 5,718,100 55,614,765
22 ธันวาคม 2563 9.80 9.85 9.70 9.75 10,588,000 103,429,100
21 ธันวาคม 2563 9.85 9.90 9.80 9.80 7,353,300 72,328,430
18 ธันวาคม 2563 9.95 9.95 9.85 9.90 5,589,800 55,370,415
17 ธันวาคม 2563 9.95 10.00 9.90 9.95 831,000 8,266,895
16 ธันวาคม 2563 9.90 9.95 9.90 9.95 2,637,200 26,145,560
15 ธันวาคม 2563 9.95 10.00 9.85 9.90 3,596,100 35,688,865
14 ธันวาคม 2563 10.00 10.00 9.95 9.95 1,847,800 18,455,865
09 ธันวาคม 2563 10.00 10.00 9.95 10.00 1,805,300 18,021,340
08 ธันวาคม 2563 9.95 10.00 9.90 9.95 2,395,900 23,906,385
04 ธันวาคม 2563 9.95 10.00 9.90 9.90 5,995,600 59,495,110
03 ธันวาคม 2563 10.10 10.10 9.95 9.95 2,810,100 28,096,830
02 ธันวาคม 2563 10.00 10.10 9.95 9.95 4,056,600 40,563,985
01 ธันวาคม 2563 10.20 10.30 10.00 10.10 3,942,400 39,955,960
30 พฤศจิกายน 2563 10.40 10.40 10.10 10.20 3,450,000 35,368,920
27 พฤศจิกายน 2563 10.40 10.40 10.30 10.40 1,614,800 16,688,810
26 พฤศจิกายน 2563 10.40 10.50 10.30 10.30 608,000 6,305,590
25 พฤศจิกายน 2563 10.30 10.50 10.30 10.50 5,746,400 59,623,190
24 พฤศจิกายน 2563 10.40 10.40 10.20 10.20 4,798,000 49,294,670
23 พฤศจิกายน 2563 10.10 10.50 10.00 10.40 9,415,300 97,013,990
20 พฤศจิกายน 2563 9.90 10.10 9.85 10.10 5,808,500 58,004,670
19 พฤศจิกายน 2563 9.85 9.90 9.85 9.90 2,108,300 20,840,985
18 พฤศจิกายน 2563 9.90 9.95 9.80 9.80 4,183,500 41,393,420
17 พฤศจิกายน 2563 9.95 9.95 9.90 9.95 3,097,400 30,812,420
16 พฤศจิกายน 2563 9.85 9.95 9.85 9.90 2,176,500 21,556,415
13 พฤศจิกายน 2563 9.80 9.90 9.80 9.85 1,142,100 11,251,110
12 พฤศจิกายน 2563 9.95 9.95 9.80 9.80 3,512,400 34,628,210
11 พฤศจิกายน 2563 9.95 10.00 9.75 9.95 4,996,600 49,341,525
10 พฤศจิกายน 2563 9.75 9.90 9.65 9.85 5,778,900 56,589,575
09 พฤศจิกายน 2563 9.70 9.80 9.60 9.60 3,994,900 38,550,870
06 พฤศจิกายน 2563 9.70 9.70 9.60 9.70 2,026,400 19,612,725
05 พฤศจิกายน 2563 9.60 9.80 9.55 9.70 1,608,900 15,526,915
04 พฤศจิกายน 2563 9.40 9.55 9.40 9.55 2,615,900 24,806,540
03 พฤศจิกายน 2563 9.40 9.50 9.40 9.40 5,374,100 50,668,325
02 พฤศจิกายน 2563 9.40 9.40 9.35 9.40 1,433,000 13,462,550
30 ตุลาคม 2563 9.40 9.40 9.30 9.40 3,656,200 34,207,095
29 ตุลาคม 2563 9.35 9.40 9.35 9.40 2,164,900 20,329,490
28 ตุลาคม 2563 9.40 9.45 9.35 9.40 2,418,000 22,718,465
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น