กองทุน TFFIF เดินหน้าระดมทุน

 

นายประภาศ คงเอียด (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ (กลาง) รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการกองทุน ร่วมให้ข้อมูล ‘กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)’ ที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการรับรายได้จากค่าผ่านทางร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีของ กทพ. เป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อระดมทุนนำมาขยายโครงข่ายทางพิเศษอีก 2 เส้นทาง รวมถึงเตรียมจัดโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดระหว่างวันที่ 24 ก.ย.- 8 ต.ค.นี้

รายชื่อผู้บริหารและตำแหน่ง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จากซ้ายไปขวา

(ซ้ายสุด) นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน

(MFC) Ms. Prapa Puranachote, Managing Director, MFC Asset Management Plc.

(ที่ 2 จากซ้าย) นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน

(KTAM) Ms. Chavinda Hanratanakool, Chief Excutive Officer, Krungthai Asset Management Public Company Limited.

(ที่ 3 จากซ้าย) นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

(สคร.) Mr. Prapas Kong-ied, Director General, State Enterprise Policy Office.

(กลาง) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

(กทพ.) Mr. Suchart Chonsakpipat, Deputy Governor for Construction and Maintenance, Expressway Authority of Thailand.

(ที่ 3 จากขวา) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(ฟินันซ่า) Mr. Varah Sucharitakul, Executive Director, Finansa Securities Limited.

(ที่ 2 จากขวา) นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน) (ภัทร) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

Mr. Trairak Tengtrirat, Managing Director, Head of Investment Banking & Capital Markets Group, Phatra Securities Public Company Limited.

(ขวาสุด) นายเอกภพ เมฆกัลจาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (กรุงไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

Mr. Ekkapob Makeguljai, Executive Vice President, Global Markets Group, Krungthai Bank Public Company Limited.