ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี ตามมติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเลื่อนวันหยุดชดเชยจากวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน 4 วันตั้งแต่วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 กระทรวงคมนาคมได้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวย รวดเร็ว ในช่วงวันหยุดราชการเพิ่มเติม ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี การทางพิเศษฯ จึงได้กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา เป็นระยะเวลา 6 วัน