ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 กระทรวงคมนาคมได้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดชดเชยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี การทางพิเศษฯ จึงได้กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา เป็นระยะเวลา 6 วัน