ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 กระทรวงคมนาคมได้มีแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวของประชาชนตามแผนการอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม การทางพิเศษฯ จึงได้กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา เป็นระยะเวลา 8 วัน