การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กระทรวงคมนาคมได้มีแนวทางการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวของประชาชน โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 การทางพิเศษฯ กำหนดให้ไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษสายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 24.00 นาฬิกา เป็นระยะเวลา 9 วัน