การเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช

การทางพิเศษฯ ได้เปิดช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม. 12+100 บริเวณทางลงลาดพร้าว และจุดสิ้นสุดที่ กม. 6+400 บริเวณก่อนถึงทางลงพัฒนาการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 5.70 กิโลเมตร ในทิศทางขาเข้าเมืองเฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 06.30 - 9.00 น. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช