ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 กระทรวงคมนาคมได้มีแนวทางการปฏิบัติการจราจรของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวของประชาชนตามแผนการอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม การทางพิเศษฯ จึงได้กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 24.00 นาฬิกา เป็นระยะเวลา 5 วัน