การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 กระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี ได้รับยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่ 9 เมษายน 2564 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 24.00 นาฬิกา