ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
7.90
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-0.05 (-0.63%)
วันก่อนหน้า
7.95
7.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
143,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,130,515
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.95 - 7.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.50 - 7.00
ปรับปรุงเมื่อ :