ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
7.45
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-0.05 (-0.67%)
วันก่อนหน้า
7.50
7.45
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,324,815
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
9,884,265
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.50 - 7.45
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.50 - 7.00
ปรับปรุงเมื่อ :