ครั้งที่ รอบผลการดำเนินงาน อัตราต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)
เงินปันผล เงินลดทุน ราคาพาร์ล่าสุด วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายเงิน
15 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 0.0920 9.9569 30 สิงหาคม 2565 14 กันยายน 2565
14 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 0.0870 9.9569 2 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
13 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 0.0928 9.9569 7 มีนาคม 2565 21 มีนาคม 2565
12 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 0.0600 9.9569 2 ธันวาคม 2564 17 ธันวาคม 2564
11 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 0.0685 9.9569 31 สิงหาคม 2564 15 กันยายน 2564
10 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 0.0873 9.9569 1 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
9 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 0.1012 9.9569 3 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
8 1 กรกฏาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 0.1014 9.9569 4 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563
7 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 0.0771 9.9569 27 สิงหาคม 2563 16 กันยายน 2563
6 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 0.1032 9.9569 1 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563
5 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 0.1163 9.9569 26 กุมภาพันธ์ 2563 16 มีนาคม 2563
4 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 0.1195 9.9569 2 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562
3 1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562 0.0962 0.0184 9.9569 29 สิงหาคม 2562 16 กันยายน 2562
2 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 0.1025 0.0158 9.9753 31 พฤษภาคม 2562 14 มิถุนายน 2562
1 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 0.0744 0.0089 9.9911 1 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562