เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลังจาก : 05 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 05 กันยายน 2565 ถึง 16 กันยายน 2565 )
7.80 7.80 7.65 7.75 19,764,955 152,773,505
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 05 สิงหาคม 2565 ถึง 02 กันยายน 2565 )
7.85 8.10 7.65 7.75 37,619,780 296,200,695
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 กันยายน 2565 7.45 7.50 7.45 7.45 1,324,815 9,884,265
29 กันยายน 2565 7.50 7.55 7.45 7.50 3,010,255 22,595,395
28 กันยายน 2565 7.65 7.65 7.50 7.50 5,245,313 39,622,465
27 กันยายน 2565 7.70 7.70 7.60 7.65 2,190,949 16,754,395
26 กันยายน 2565 7.70 7.75 7.65 7.70 2,925,800 22,439,750
23 กันยายน 2565 7.80 7.80 7.70 7.75 3,567,900 27,584,660
22 กันยายน 2565 7.75 7.80 7.70 7.80 912,661 7,061,655
21 กันยายน 2565 7.75 7.80 7.70 7.80 1,074,400 8,331,805
20 กันยายน 2565 7.80 7.80 7.75 7.75 986,925 7,648,805
19 กันยายน 2565 7.75 7.85 7.75 7.75 3,521,400 27,417,660
16 กันยายน 2565 7.75 7.80 7.75 7.75 1,897,252 14,705,115
15 กันยายน 2565 7.80 7.80 7.75 7.75 653,600 5,071,855
14 กันยายน 2565 7.70 7.80 7.65 7.80 2,620,306 20,244,540
13 กันยายน 2565 7.70 7.75 7.65 7.70 858,700 6,606,255
12 กันยายน 2565 7.75 7.80 7.70 7.70 1,548,759 11,976,210
09 กันยายน 2565 7.70 7.80 7.70 7.75 481,200 3,728,810
08 กันยายน 2565 7.70 7.75 7.65 7.70 2,182,002 16,782,580
07 กันยายน 2565 7.70 7.75 7.70 7.70 4,227,268 32,596,780
06 กันยายน 2565 7.75 7.75 7.70 7.75 3,873,573 30,019,395
05 กันยายน 2565 7.80 7.80 7.70 7.80 1,422,295 11,041,965
02 กันยายน 2565 7.80 7.80 7.70 7.75 789,564 6,110,045
01 กันยายน 2565 7.80 7.80 7.75 7.80 791,156 6,135,800
31 สิงหาคม 2565 7.70 7.80 7.70 7.80 870,404 6,756,255
30 สิงหาคม 2565 7.70 7.80 7.65 7.75 2,370,711 18,314,990
29 สิงหาคม 2565 7.70 7.70 7.65 7.70 2,810,716 21,637,220
26 สิงหาคม 2565 7.80 7.85 7.70 7.70 3,630,602 28,200,745
25 สิงหาคม 2565 7.95 7.95 7.80 7.85 4,913,905 38,581,390
24 สิงหาคม 2565 7.90 8.00 7.80 8.00 3,011,700 23,724,330
23 สิงหาคม 2565 8.05 8.05 7.85 7.90 7,036,001 55,720,330
22 สิงหาคม 2565 8.05 8.05 8.00 8.05 685,625 5,499,400
19 สิงหาคม 2565 8.10 8.10 8.00 8.05 725,441 5,847,860
18 สิงหาคม 2565 8.05 8.10 8.00 8.05 1,252,213 10,073,360
17 สิงหาคม 2565 8.10 8.10 8.05 8.10 1,649,219 13,334,365
16 สิงหาคม 2565 8.10 8.10 8.05 8.10 967,402 7,816,040
15 สิงหาคม 2565 8.00 8.10 8.00 8.05 942,380 7,573,880
11 สิงหาคม 2565 7.95 8.00 7.95 8.00 1,195,138 9,534,100
10 สิงหาคม 2565 7.90 7.95 7.90 7.95 430,802 3,405,330
09 สิงหาคม 2565 7.85 7.95 7.85 7.95 1,728,200 13,649,935
08 สิงหาคม 2565 7.85 7.90 7.85 7.85 1,078,290 8,464,925
05 สิงหาคม 2565 7.85 7.90 7.85 7.85 740,311 5,820,395
04 สิงหาคม 2565 7.80 7.90 7.80 7.90 2,616,500 20,509,020
03 สิงหาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 207,751 1,626,395
02 สิงหาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.80 441,013 3,449,980
01 สิงหาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 990,767 7,731,870
27 กรกฎาคม 2565 7.85 7.85 7.80 7.85 1,006,721 7,866,940
26 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 935,697 7,322,045
25 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.80 535,930 4,183,185
22 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.80 410,300 3,200,380
21 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.75 7.80 1,282,714 10,000,515
20 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 660,200 5,156,490
19 กรกฎาคม 2565 7.85 7.85 7.80 7.85 1,341,301 10,464,155
18 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 213,020 1,662,715
15 กรกฎาคม 2565 7.80 7.90 7.80 7.80 2,055,200 16,070,925
14 กรกฎาคม 2565 7.85 7.95 7.80 7.80 1,183,205 9,295,070
12 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 953,208 7,468,410
11 กรกฎาคม 2565 7.90 7.90 7.80 7.80 815,831 6,380,340
08 กรกฎาคม 2565 7.85 7.90 7.80 7.85 1,153,718 9,066,620
07 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.75 7.85 304,018 2,372,895
06 กรกฎาคม 2565 7.80 7.80 7.65 7.75 2,708,307 20,981,635
05 กรกฎาคม 2565 7.85 7.90 7.75 7.80 3,070,110 23,984,390
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น