เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลังจาก : 11 พฤษภาคม 2565 ถึง 09 สิงหาคม 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 08 กรกฎาคม 2565 ถึง 22 กรกฎาคม 2565 )
7.85 7.95 7.75 7.80 10,068,697 78,765,620
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 10 มิถุนายน 2565 ถึง 07 กรกฎาคม 2565 )
8.15 8.15 7.60 7.85 40,141,525 314,817,780
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 สิงหาคม 2565 7.85 7.95 7.85 7.95 1,728,200 13,649,935
08 สิงหาคม 2565 7.85 7.90 7.85 7.85 1,078,290 8,464,925
05 สิงหาคม 2565 7.85 7.90 7.85 7.85 740,311 5,820,395
04 สิงหาคม 2565 7.80 7.90 7.80 7.90 2,616,500 20,509,020
03 สิงหาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 207,751 1,626,395
02 สิงหาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.80 441,013 3,449,980
01 สิงหาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 990,767 7,731,870
27 กรกฎาคม 2565 7.85 7.85 7.80 7.85 1,006,721 7,866,940
26 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 935,697 7,322,045
25 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.80 535,930 4,183,185
22 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.80 410,300 3,200,380
21 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.75 7.80 1,282,714 10,000,515
20 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 660,200 5,156,490
19 กรกฎาคม 2565 7.85 7.85 7.80 7.85 1,341,301 10,464,155
18 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 213,020 1,662,715
15 กรกฎาคม 2565 7.80 7.90 7.80 7.80 2,055,200 16,070,925
14 กรกฎาคม 2565 7.85 7.95 7.80 7.80 1,183,205 9,295,070
12 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.80 7.85 953,208 7,468,410
11 กรกฎาคม 2565 7.90 7.90 7.80 7.80 815,831 6,380,340
08 กรกฎาคม 2565 7.85 7.90 7.80 7.85 1,153,718 9,066,620
07 กรกฎาคม 2565 7.80 7.85 7.75 7.85 304,018 2,372,895
06 กรกฎาคม 2565 7.80 7.80 7.65 7.75 2,708,307 20,981,635
05 กรกฎาคม 2565 7.85 7.90 7.75 7.80 3,070,110 23,984,390
04 กรกฎาคม 2565 7.90 7.90 7.80 7.85 4,514,734 35,446,800
01 กรกฎาคม 2565 7.85 7.90 7.85 7.90 1,276,920 10,054,050
30 มิถุนายน 2565 7.90 7.90 7.85 7.85 765,616 6,025,335
29 มิถุนายน 2565 7.85 7.95 7.80 7.85 1,701,306 13,408,360
28 มิถุนายน 2565 7.75 7.85 7.75 7.85 789,615 6,169,490
27 มิถุนายน 2565 7.75 7.80 7.75 7.75 360,529 2,803,185
24 มิถุนายน 2565 7.75 7.80 7.75 7.75 1,342,558 10,411,995
23 มิถุนายน 2565 7.75 7.80 7.70 7.70 1,291,025 10,005,130
22 มิถุนายน 2565 7.80 7.85 7.70 7.75 2,376,001 18,456,860
21 มิถุนายน 2565 7.70 7.85 7.70 7.80 646,489 5,023,775
20 มิถุนายน 2565 7.65 7.70 7.60 7.65 1,126,911 8,623,135
17 มิถุนายน 2565 7.75 7.80 7.65 7.65 5,791,713 44,634,985
16 มิถุนายน 2565 7.90 7.95 7.80 7.80 3,450,093 27,142,775
15 มิถุนายน 2565 8.00 8.05 7.90 7.90 1,568,632 12,518,690
14 มิถุนายน 2565 8.00 8.05 8.00 8.00 1,017,850 8,145,385
13 มิถุนายน 2565 8.10 8.10 8.00 8.00 3,865,820 30,958,870
10 มิถุนายน 2565 8.15 8.15 8.10 8.10 2,173,278 17,650,040
09 มิถุนายน 2565 8.15 8.20 8.15 8.15 354,042 2,885,735
08 มิถุนายน 2565 8.15 8.25 8.15 8.15 4,008,319 32,839,080
07 มิถุนายน 2565 8.20 8.20 8.15 8.15 2,343,281 19,098,035
06 มิถุนายน 2565 8.20 8.25 8.15 8.20 2,975,800 24,331,120
02 มิถุนายน 2565 8.20 8.25 8.15 8.20 754,800 6,209,365
01 มิถุนายน 2565 8.20 8.25 8.15 8.20 1,151,410 9,427,300
31 พฤษภาคม 2565 8.20 8.25 8.10 8.25 3,483,132 28,557,270
30 พฤษภาคม 2565 8.20 8.25 8.20 8.20 1,476,110 12,127,970
27 พฤษภาคม 2565 8.20 8.25 8.20 8.20 1,509,733 12,400,680
26 พฤษภาคม 2565 8.25 8.25 8.20 8.25 735,927 6,056,980
25 พฤษภาคม 2565 8.20 8.25 8.20 8.20 1,393,093 11,433,630
24 พฤษภาคม 2565 8.25 8.25 8.20 8.20 3,179,685 26,094,695
23 พฤษภาคม 2565 8.25 8.35 8.25 8.30 937,712 7,788,595
20 พฤษภาคม 2565 8.10 8.25 8.10 8.25 2,031,700 16,647,380
19 พฤษภาคม 2565 8.10 8.15 8.05 8.10 1,286,200 10,412,200
18 พฤษภาคม 2565 8.05 8.15 8.05 8.15 1,029,600 8,343,435
17 พฤษภาคม 2565 8.00 8.10 8.00 8.10 1,968,700 15,839,920
13 พฤษภาคม 2565 8.05 8.10 8.00 8.05 2,391,500 19,313,460
12 พฤษภาคม 2565 8.20 8.25 8.00 8.00 4,775,300 38,629,660
11 พฤษภาคม 2565 8.30 8.30 8.20 8.20 2,124,700 17,519,885
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น