วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
17/05/2562 29/05/2562 14/06/2562 เงินปันผล 0.1025 บาท 01/01/2562 - 31/03/2562
15/02/2562 27/02/2562 15/03/2562 เงินปันผล 0.0744 บาท 01/10/2561 - 31/12/2561